Home


Hlavním cílem činnosti spolku je působení na místní, národní a mezinárodní úrovni v podpoře sportovních aktivit. Realizace programu "Sport-fun & relax for everybody"; podporovat rozvoj fyzické zdatnosti a zdravého životního stylu obyvatel. Dále pak působit v aktivní podpoře rozvoje duchovních hodnot, medicíny, zdravotní a sociální péče, kultury, školství a vzdělávání, vědy, výzkumu a vývoje, jakožto i ochrany historických památek, ochrany životního prostřední, ochrany lidských práv, humanitární a charitativní činnosti.